Zamów na minimum 21 dni i otrzymaj 10% rabatu!

Elite Food Box

Mleko krowie jest jedną z najczęstszych przyczyn występowania reakcji alergicznych
zwłaszcza u dzieci. Reakcje nadwrażliwości na mleko krowie podzielono na trzy grupy
w zależności od czasu jaki upływa od narażenia na alergen do wystąpienia objawów. Mowa
o reakcji alergicznej natychmiastowej (zależnej od przeciwciał IgE), pośredniej (wymioty,
biegunki, objawy skórne), opóźnionej (brak przeciwciał IgE, reakcja opóźniona mediowana
przez limfocyty T).

W 2010 roku WAD (World Allergy Organization) opublikowało wytyczne
dla diagnostyki alergii na mleko krowie. Głównie stosuje się podwójnie zaślepioną doustną
próbę prowokacji. Badanie odbywa się pod ścisłą kontrolą przeszkolonego personelu,
a alergen podawany jest w małej dawce. Dodatkowo można oznaczyć stężenie swoistych
antygenowo przeciwciał klasy IgE w stosunku do alergenów białek mleka, przeważnie
metodami immunochemicznymi z użyciem odpowiednich przeciwciał monoklonalnych.

W przypadku reakcje niezależnej od IgE warto wykonać OFC (doustną próbę prowokacyjną).
Punktowy test skórny umożliwia ocenę obecności przeciwciał IgE, bez konieczności
pobierania próbki krwi od pacjenta. Przy alergii o charakterze opóźnionym można wykonać
test pod nazwą atopowy test płytkowy – ATP, aczkolwiek metoda ta nie przeszła jeszcze
standaryzacji.

Jaja kurze. W 2013 roku w krajach anglosaskich oceniono, że alergia na jaja kurze
dotyczy ok. 4% dzieci, wyraźnie wpływając na ich jakość życia. Główne alergeny jaja kurzego
to białka: owomukoid (Gal d1), owoalbumina (Gal d2), owotransferyna (Gal d3), lizozym (Gal
d4), liwetyna (Gal d5). W celu diagnostyki wykonuje się badania w celu oznaczenia:
przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do alergenów białka jaja kurzego (IgE sp.f1),
przeciwciał przeciwko Gal d1, Gal d2, Gal d3, Gal d4, Gal d5. Przeprowadza się również
doustną próbę prowokacyjną, ale według alergologów próba ta nie zawsze ma znaczenie
diagnostyczne.

Warto zaznaczyć, że osoby mające alergię na białka jaj zazwyczaj źle reagują
również na jaja innych ptaków np. przepiórek czy kaczek. Metodą testu zahamowania ELISA
wykazano tylko częściowe reakcje krzyżowe pomiędzy albuminą kurcząt Gald5
a konalbuminą.