Praca układu immunologicznego i jego wsparcie

Nieco o funkcjonowaniu i wsparciu układu immonologicznego. W dzisiejszych czasach ludzie codziennie narażani są na czynniki zaburzające pracę organizmu, takie jak stres psychiczny i fizyczny, niewłaściwa dieta spowodowana szybkim tempem życia, wypalenie zawodowe. Na przestrzeni lat styl życia ludzi bardzo się zmienił. Więcej  pracujemy, częściej  zostajemy  w pracy w godzinach nadliczbowych, śpieszymy się. Każdy inaczej reaguje na stres. Ci bardziej odporni powiedzą, […]