Kod: niskiig. 23% rabatu na naszą dietę Niskie IG🥑

Regulamin Diety

§ 1. DEFINICJE

1. Diety – oznacza przedsiębiorców Kamila Żywiecka , prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Eden Catering Kamila Żywiecka, ul. Spacerowa 1, 76-200 Słupsk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP 839-248-11-67;

2. Strona– oznacza zarówno ELIT FOOD BOX jak i klienta;

3. Kodeks Cywilny- oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2018, poz. 1025) Kodeks cywilny;


4.Usługa– oznacza usługę oferowaną przez Eden Catering obejmującą kompleksowe przygotowanie, wytworzenie i dostarczenie na adres wskazany przez Klienta do posiłków gotowych do spożycia, w skład których wchodzą: I śniadanie, zupa, II danie,podwieczorek, kolacja w przypadku diet Sport Plus, w przypadku diety Slim; zupa, II danie , podwieczorek, kolacja, w przypadku diety FIT; zupa, II danie , podwieczorek, kolacja w przypadku diety BUSY; zupa, II danie , podwieczorek, kolacja w przypadku diety SPORT; zupa, II danie , podwieczorek, kolacja w przypadku diety NISKIE IG; zupa, II danie , podwieczorek, kolacja w przypadku diety KETO; zupa, II danie , podwieczorek, kolacja w przypadku diety VEGE; zupa, II danie , podwieczorek, kolacja w przypadku diety LUNCH VEGE; zupa, II danie , podwieczorek, posiłków w pakiecie Lunch, w skład których wchodzą:zupa, II danie,podwieczorek posiłków w ilości posiłków od 1 do 5 (wskazanych przez klienta), oraz posiłków: śniadanie, obiad , kolacja

5. Umowa –umowa zawierana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na odległość pomiędzy Klientem a Eden Catering Kamila Żywiecka;

6. Rodzaje usługi – usługa dostępna jest w następujących opcjach:   LUNCH 800-1000 KCAL LUNCH VEGE 800-1000 KCAL SLIM 1200-1400 KCAL FIT 1600-1800 KCAL BUSY 1800-2000 KCAL SPORT 2300-2500 KCAL SPORT PLUS 2700-3000 KCAL VEGE 1600- 1800 KLAL KETO MEN 2500-1800 KCAL KETO WOMEN 1400-1500 KCAL NISKIE IG 1200-1400 KCAL NISKIE IG 1600-1800 KCAL Bon podarunkowy

7. Adres – oznacza dokładny adres dostawy podany przez Klienta podczas składania zamówienia, pod który Eden Catering Kamila Żywiecka będzie dostarczał usługi, obejmujący: miejscowość, kod pocztowy, dzielnicę, ulicę, nr domu/mieszkania, kod do domofonu;  

8.https://www.catering.slupsk.pl/ - oznacza serwis internetowy prowadzony przez Eden Catering Kamila Żywiecka, dostępny pod adresem elektroniczny https://www.catering.slupsk.pl/ , za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie na wykonanie usługi;

9. Dane Klienta – dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia i niezbędne do jego realizacji, obejmujące: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail;

10. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, a także osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zamówienia lub zamierza je złożyć;

11. Formularz zamówienia - formularz dostępny na https://www.catering.slupsk.pl/  umożliwiający dokonanie zamówienia;12. Regulamin – oznacza regulamin świadczenia usług przez Eden Catering Kamila Żywiecka dostępny na stronie internetowej;

13. Zamówienia – zamówienie na realizację usługi przez Eden Catering Kamila Żywiecka , złożone przez Klienta w dowolny, wybrany przez niego sposób, zgodnie z regulaminem;

14. Dzień roboczy – obejmuje jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

15. Teren dostawy – oznacza obszar administracyjny Bolesławice, Bydlino, Damnica, Dębnica Kaszubska, Grabno, Kobylnica, Koszalin,Krępa Słupska, Kwakowo,Łosino, Redzikowo,Siemianice, Sławno, Słupsk, Ustka, Widzino, Włynkowo, Włynkówko, Wodnica oraz inne miejscowości zaakceptowane przez Eden Catering Kamila Żywiecka w trakcie przyjmowania zlecenia, na terenie których odbywa się dostawa usługi.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z usług cateringu dietetycznego świadczonych przez Eden Catering Kamila Żywiecka;

2. Klient korzystający z usług Eden Catering Kamila Żywiecka zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, a składając zamówienie dokonuje automatycznej akceptacji jego treści;

3. Klient może uzyskać dostęp do regulaminu w formie elektronicznej w każdym czasie (zamieszczony jest na https://www.catering.slupsk.pl/ );

4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Eden Catering Kamila Żywiecka danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Eden
Catering Kamila Żywiecka określone zostały w zakładce RODO – INFORMACJE, serwisu internetowego https://www.catering.slupsk.pl/;

5. Wszelkie ceny podane na stronie serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto uwzględniającymi 8 % VAT.  

§ 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CATERINGU DIETETYCZNEGO Eden Catering Kamila Żywiecka


1. Przedmiotem zamówienia jest catering dietetyczny. Jednodniowy zestaw obejmuje od 3 do 5 posiłków, w zależności od zamówienia – dieta od 800 kcal do 3000 kcal, w różnych wariantach. Każdy posiłek jest osobno pakowany w plastikowe opakowania, w atmosferze ochronnej, metodą zgrzewania termicznego przy pomocy maszyny zgrzewającej. Każdy posiłek posiada etykietę z nazwą dania, datą przydatności do spożycia. Posiłki po dostarczeniu do czasu spożycia powinny być przechowywane w lodówce. Każdy zestaw jest spakowany w torbę papierową .

§ 4. ZAMAWIANIE CATERINGU DIETETYCZNEGO Eden Catering Kamila Żywiecka

1. Zamówienie diety następuje w jednej z wybranych form: online

2. Zamówienia online można składać przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie https://www.catering.slupsk.pl/ w zakładce ZAMÓWIENIA.

3. Zamówienia będą realizowane w ciągu 72 h ( w godzinach pracy biura obsługi klienta) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje drogą elektroniczną.

4. Zamawiający online Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne parametry potrzebne do doboru odpowiedniej diety oraz złożenia zamówienia, jak również możliwości skontaktowania się z nim. Zamówienia nie posiadające wszystkich wymaganych parametrów nie będą realizowane do czasu ich uzupełnienia.

5. Klient składając zamówienie jest zobowiązany poinformować o wszelkich chorobach lub uczuleniach, jak również o jakichkolwiek innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie Klienta lub jego samopoczucie, a w szczególności: chorobach istniejących oraz przebytych; nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca; chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy; nietolerancji laktozy; a także zażywanych lekach mogących mieć wpływ na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; pozostałych alergiach pokarmowych;Eden Catering Kamila Żywiecka nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta z tytułu realizacji usługi w przypadku niewskazania przez Klienta informacji i okoliczności wymienionych powyżej, jak również jakichkolwiek innych przeciwwskazaniach do przyjmowania diety. Eden Catering Kamila Żywiecka nie przygotowuje diet indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nie przestrzeganie wszystkich zaleceń może mieć negatywny wpływ na zdrowie klienta, za co catering dietetyczny Eden Catering Kamila Żywiecka nie ponosi odpowiedzialności.

6. W razie zatajenia problemów zdrowotnych lub też braku poinformowania przez Klienta o przeciwwskazaniach do przyjmowania diety wykonawca usługi nie bierze odpowiedzialności za efekty diety, jak i skutki jej spożywania.

7. Płatności odbywają się poprzez wpłaty na konto bankowe.

8. Jeżeli płatność jest zrealizowana przelewem na konto Eden Catering Kamila Żywiecka, dieta zostanie aktywowana po 72h od przesłania potwierdzenia zapłaty na adres mailowy: box@catering.slupsk.pl.

9. Eden Catering Kamila Żywiecka zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku  pełnej płatności w wyznaczonym terminie. W tym przypadku Klient jest zobowiązany do zapłaty należności o równowartości dokonanego zamówienia z tytułu gotowości Eden Catering Kamila Żywiecka do zrealizowania zamówienia.

10. Po złożeniu zamówienie online klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez Eden Catering Kamila Żywiecka zamówienia pod względem poprawności tj. rodzaj diety, adres dostawy oraz termin dostawy.

11. Zgłoszenie nieprawidłowości w adresie i danych osobowych powino nastąpić w ciągu 24 godzin od daty otrzymania potwierdzenia. Po upływie tego terminu Klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.

12. Wraz z potwierdzeniem zapłaty w przypadku płatności na konto Eden Catering Kamila Żywiecka zamawiający zobowiązany jest do przesłania danych teleadresowych zgodnych z wcześniej otrzymanym potwierdzeniem zamówienia, tj. adresu dostawy, w tym ulica, miejscowość, dzielnica i numer domu, kodu do domofonu oraz numeru telefonu, a także dodatkowych informacji dot. dowozu w celu ułatwienia dostawy posiłków.

13. Zamówienia diety może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać prawni opiekunowie.

14. W przypadku odsprzedaży posiłków lub przekazaniu posiłków osobom trzecim firma Eden Catering Kamila Żywiecka nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety.

15. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez Klienta, Eden Catering Kamila Żywiecka nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za jej przydatność do spożycia.

16. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zawartością opakowania przed spożyciem jego zawartości, w celu wykluczenia produktów na które mógłby być uczulony. Eden Catering Kamila Żywiecka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uczulenia.

17. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym przypadku Eden Catering Kamila Żywiecka.

18. Przed złożeniem zamówienia na dłuższy okres Eden Catering Kamila Żywiecka zachęca do zamówienia dnia próbnego w celu sprawdzenia jakości świadczonych usług, sprawdzenia preferencji smakowych, sposobu dostawy oraz wpływu diety na Klienta.  

§ 5. TEREN DOSTAWY  
1. Na terenie dostawy usługa dostarczana jest przez Eden Catering Kamila Żywiecka poprzez dostawców w cenie wliczonej w koszt posiłkó

3. Eden Catering Kamila Żywiecka oferuje możliwość realizacji usługi poza terenem po uprzednim uzgodnieniu miejsca dostawy z działem obsługi klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt pod numerem 794 757 100 lub drogą mailową e-mail:box@catering.slupsk.pl

4. W przypadku dowozu poza teren dostawy obsługiwany przez Eden Catering Kamila Żywiecka cena wyliczana jest indywidaulnie przez biuro obsługi klienta.

§ 6. CENA  

1. Wszystkie ceny podane przez Eden Catering Kamila Żywiecka wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto z 8% VAT.

2. Szczegółowy cennik usług zamieszczony jest na stronie internetowej https://www.catering.slupsk.pl/ w zakładce „Elit dieta pudełkowa" i obowiązuje dla wszystkich zamówień, bez względu na sposób ich złożenia.

§ 7. METODY PŁATNOŚCI Opłata zamówienia przez Klienta następuje przelewem na rachunek bankowy https://www.catering.slupsk.pl/ o numerze:12 1140 2004 0000 3502 7470 6909 przed rozpoczęciem realizacji usługi. *Zgodnie z obowiązującymi przepisami od dnia 1.01.2020r. klient przed dokonaniem płatności lub przy skladaniu zamówienia, musi określić czy zakupuje usługi cateringowe jako osoba fizyczna, czy jako podatnik. W przypadku płatnika w celu wystawienia faktury należy podać pełne dane firmy: NIP, nazwa, adres. Inforujemy, iż po dokonianiu płatności nie mamy możliwości zmiany danych na fakturze.

§ 8. DOSTAWA
1. Dostawy diet odbywają się w godzinach nocnych od 24-6. W wyjątkowych okolicznościach możemy dowozić dietę rano w godzinach 7-9 ( tylko na terenie Miasta Słupska ).

2. Eden Catering Kamila Żywiecka nie ma możliwości zmiany godzin dowozu w danym terenie dostawy na inne niż wskazane Klientowi.

3. Eden Catering Kamila Żywiecka zastrzega sobie możliwość podważenia wskazanych godzin dostawy oraz dostarczenia posiłków w innych godzinach aniżeli wskazane bez podania przyczyny, jednakże wówczas Klient może wskazać inny adres dostarczenia pod warunkiem, iż znajduje się on w obrębie dowozu danego dostawcy.

4. Brak odbioru diety bądź niemożność dostarczenia diety przez dostawcę pod wskazany adres w przypadku braku podania kodu do domofonu czy też klucza do klatki schodowej nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu środków za dietę.

5. Z przyczyn logistycznych klient nie ma prawa wyboru konkretnej godziny dostawy diety.

§ 9. ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Zawieszenie zamówienia danej diety, następuje tylko drogą elektroniczną, na trzy dni robocze przed dostawą zamówienia do godziny 12:00, z podaniem daty zawieszenia oraz daty wznowienia diety. W przeciwnym wypadku, Klient ponosi koszt za ten dzień diety, według
cennika obowiązującego na stronie https://www.catering.slupsk.pl/

2. Zawieszone dni diety przesunięte zostają na koniec trwania pakietu. Wstrzymane dni diety nie przepadają, ani nie jest wymagane podanie terminu ich wykorzystania.

3. Zmianę adresu diety należy zgłosić mailowo na adres box@catering.slups.pl do godz. 12:00. O każdorazowej zmianie adresu Klient obowiązany jest poinformować catering Eden Catering Kamila Żywiecka drogą mailową.

4. W przypadku rezygnacji z wybranej diety w trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość zmiany danego rodzaju diety na dowolną dietę dostępną w ofercie Eden Catering Kamila Żywiecka. W takim przypadku należność za dietę zostanie rozliczona według obowiązującego cennika.

5. W przypadku rezygnacji z diety, klient nie otrzyma zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni.

6. Wszelkie zmiany w zamówieniu są potwierdzane drogą mailową, poprzez podsumowanie dokonanych zmian. https://www.catering.slupsk.pl/elite/

7.  Odstąpienie od umowy Ze względu na krótki termin ważności posiłków przygotowywanych w ramach Usługi, Usługodawca nie uwzględnia rezygnacji z zamówienia po upływie 6h od daty jego złożenia i ubiegania się o zwrot należności z tego tytułu.

§ 10. REKLAMACJA  

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z realizacją przez Eden Catering Kamila Żywiecka usług wynikających z umowy.

2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni kalendarzowych od wystąpienia okoliczności wskazujących na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy. Konieczne jest załączenie zdjęcia potwierdzające daną nieprawidłowość.

3. Reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: box@catering.slupsk.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta, adres e-mail, numer telefonu wraz ze wskazaniem daty dostawy, której dotyczy reklamacja oraz opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.

4. Eden Catering Kamila Żywiecka rozpatrzy reklamację Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji wysyłając informację drogą mailową.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w której Klient zgłosił roszczenie o zwrot zapłaconej ceny, Eden Catering Kamila Żywiecka zwróci Klientowi należność w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozpatrzenia reklamacji.

6. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.  

§ 11. POLITYKA PRYWATNOŚCI  

1. Klient w toku procedury zamówienia dobrowolnie podaje swoje dane osobowe.  

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Kamila Żywiecka , prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Eden Catering Kamila Żywiecka, ul. Spacerowa 1, 76-200 Słupsk  .  

3. Wszelkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w trakcie procesu zamawiania gromadzone i przechowywane są zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2016/679. Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania i przetwarzania danych osobowych znajdują się na naszej stronie www.catering.slupsk.pl zakładce RODO – informacje.  

§ 13. PROMOCJE  

1. Promocje przygotowywane przez firmą Eden Catering Kamila Żywiecka nie łączą się.

2. Promocje naliczane są od ceny diety; nie uwzględniają kosztów dowozu.
Regulamin Diety

§ 1. DEFINICJE

1. Diety – oznacza przedsiębiorców Kamila Żywiecka , prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Eden Catering Kamila Żywiecka, ul. Spacerowa 1, 76-200 Słupsk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP 839-248-11-67;

2. Strona– oznacza zarówno ELIT FOOD BOX jak i klienta;

3. Kodeks Cywilny- oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2018, poz. 1025) Kodeks cywilny;


4.Usługa– oznacza usługę oferowaną przez Eden Catering obejmującą kompleksowe przygotowanie, wytworzenie i dostarczenie na adres wskazany przez Klienta do posiłków gotowych do spożycia, w skład których wchodzą: I śniadanie, zupa, II danie,podwieczorek, kolacja w przypadku diet Sport Plus, w przypadku diety Slim; zupa, II danie , podwieczorek, kolacja, w przypadku diety FIT; zupa, II danie , podwieczorek, kolacja w przypadku diety BUSY; zupa, II danie , podwieczorek, kolacja w przypadku diety SPORT; zupa, II danie , podwieczorek, kolacja w przypadku diety NISKIE IG; zupa, II danie , podwieczorek, kolacja w przypadku diety KETO; zupa, II danie , podwieczorek, kolacja w przypadku diety VEGE; zupa, II danie , podwieczorek, kolacja w przypadku diety LUNCH VEGE; zupa, II danie , podwieczorek, posiłków w pakiecie Lunch, w skład których wchodzą:zupa, II danie,podwieczorek posiłków w ilości posiłków od 1 do 5 (wskazanych przez klienta), oraz posiłków: śniadanie, obiad , kolacja

5. Umowa –umowa zawierana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na odległość pomiędzy Klientem a Eden Catering Kamila Żywiecka;

6. Rodzaje usługi – usługa dostępna jest w następujących opcjach:   LUNCH 800-1000 KCAL LUNCH VEGE 800-1000 KCAL SLIM 1200-1400 KCAL FIT 1600-1800 KCAL BUSY 1800-2000 KCAL SPORT 2300-2500 KCAL SPORT PLUS 2700-3000 KCAL VEGE 1600- 1800 KLAL KETO MEN 2500-1800 KCAL KETO WOMEN 1400-1500 KCAL NISKIE IG 1200-1400 KCAL NISKIE IG 1600-1800 KCAL Bon podarunkowy

7. Adres – oznacza dokładny adres dostawy podany przez Klienta podczas składania zamówienia, pod który Eden Catering Kamila Żywiecka będzie dostarczał usługi, obejmujący: miejscowość, kod pocztowy, dzielnicę, ulicę, nr domu/mieszkania, kod do domofonu;  

8.https://www.catering.slupsk.pl/ - oznacza serwis internetowy prowadzony przez Eden Catering Kamila Żywiecka, dostępny pod adresem elektroniczny https://www.catering.slupsk.pl/ , za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie na wykonanie usługi;

9. Dane Klienta – dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia i niezbędne do jego realizacji, obejmujące: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail;

10. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, a także osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zamówienia lub zamierza je złożyć;

11. Formularz zamówienia - formularz dostępny na https://www.catering.slupsk.pl/  umożliwiający dokonanie zamówienia;12. Regulamin – oznacza regulamin świadczenia usług przez Eden Catering Kamila Żywiecka dostępny na stronie internetowej;

13. Zamówienia – zamówienie na realizację usługi przez Eden Catering Kamila Żywiecka , złożone przez Klienta w dowolny, wybrany przez niego sposób, zgodnie z regulaminem;

14. Dzień roboczy – obejmuje jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

15. Teren dostawy – oznacza obszar administracyjny Bolesławice, Bydlino, Damnica, Dębnica Kaszubska, Grabno, Kobylnica, Koszalin,Krępa Słupska, Kwakowo,Łosino, Redzikowo,Siemianice, Sławno, Słupsk, Ustka, Widzino, Włynkowo, Włynkówko, Wodnica oraz inne miejscowości zaakceptowane przez Eden Catering Kamila Żywiecka w trakcie przyjmowania zlecenia, na terenie których odbywa się dostawa usługi.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z usług cateringu dietetycznego świadczonych przez Eden Catering Kamila Żywiecka;

2. Klient korzystający z usług Eden Catering Kamila Żywiecka zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, a składając zamówienie dokonuje automatycznej akceptacji jego treści;

3. Klient może uzyskać dostęp do regulaminu w formie elektronicznej w każdym czasie (zamieszczony jest na https://www.catering.slupsk.pl/ );

4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Eden Catering Kamila Żywiecka danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Eden
Catering Kamila Żywiecka określone zostały w zakładce RODO – INFORMACJE, serwisu internetowego https://www.catering.slupsk.pl/;

5. Wszelkie ceny podane na stronie serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto uwzględniającymi 8 % VAT.  

§ 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CATERINGU DIETETYCZNEGO Eden Catering Kamila Żywiecka


1. Przedmiotem zamówienia jest catering dietetyczny. Jednodniowy zestaw obejmuje od 3 do 5 posiłków, w zależności od zamówienia – dieta od 800 kcal do 3000 kcal, w różnych wariantach. Każdy posiłek jest osobno pakowany w plastikowe opakowania, w atmosferze ochronnej, metodą zgrzewania termicznego przy pomocy maszyny zgrzewającej. Każdy posiłek posiada etykietę z nazwą dania, datą przydatności do spożycia. Posiłki po dostarczeniu do czasu spożycia powinny być przechowywane w lodówce. Każdy zestaw jest spakowany w torbę papierową .

§ 4. ZAMAWIANIE CATERINGU DIETETYCZNEGO Eden Catering Kamila Żywiecka

1. Zamówienie diety następuje w jednej z wybranych form: online

2. Zamówienia online można składać przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie https://www.catering.slupsk.pl/ w zakładce ZAMÓWIENIA.

3. Zamówienia będą realizowane w ciągu 72 h ( w godzinach pracy biura obsługi klienta) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje drogą elektroniczną.

4. Zamawiający online Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne parametry potrzebne do doboru odpowiedniej diety oraz złożenia zamówienia, jak również możliwości skontaktowania się z nim. Zamówienia nie posiadające wszystkich wymaganych parametrów nie będą realizowane do czasu ich uzupełnienia.

5. Klient składając zamówienie jest zobowiązany poinformować o wszelkich chorobach lub uczuleniach, jak również o jakichkolwiek innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie Klienta lub jego samopoczucie, a w szczególności: chorobach istniejących oraz przebytych; nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca; chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy; nietolerancji laktozy; a także zażywanych lekach mogących mieć wpływ na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; pozostałych alergiach pokarmowych;Eden Catering Kamila Żywiecka nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta z tytułu realizacji usługi w przypadku niewskazania przez Klienta informacji i okoliczności wymienionych powyżej, jak również jakichkolwiek innych przeciwwskazaniach do przyjmowania diety. Eden Catering Kamila Żywiecka nie przygotowuje diet indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nie przestrzeganie wszystkich zaleceń może mieć negatywny wpływ na zdrowie klienta, za co catering dietetyczny Eden Catering Kamila Żywiecka nie ponosi odpowiedzialności.

6. W razie zatajenia problemów zdrowotnych lub też braku poinformowania przez Klienta o przeciwwskazaniach do przyjmowania diety wykonawca usługi nie bierze odpowiedzialności za efekty diety, jak i skutki jej spożywania.

7. Płatności odbywają się poprzez wpłaty na konto bankowe.

8. Jeżeli płatność jest zrealizowana przelewem na konto Eden Catering Kamila Żywiecka, dieta zostanie aktywowana po 72h od przesłania potwierdzenia zapłaty na adres mailowy: box@catering.slupsk.pl.

9. Eden Catering Kamila Żywiecka zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku  pełnej płatności w wyznaczonym terminie. W tym przypadku Klient jest zobowiązany do zapłaty należności o równowartości dokonanego zamówienia z tytułu gotowości Eden Catering Kamila Żywiecka do zrealizowania zamówienia.

10. Po złożeniu zamówienie online klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez Eden Catering Kamila Żywiecka zamówienia pod względem poprawności tj. rodzaj diety, adres dostawy oraz termin dostawy.

11. Zgłoszenie nieprawidłowości w adresie i danych osobowych powino nastąpić w ciągu 24 godzin od daty otrzymania potwierdzenia. Po upływie tego terminu Klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.

12. Wraz z potwierdzeniem zapłaty w przypadku płatności na konto Eden Catering Kamila Żywiecka zamawiający zobowiązany jest do przesłania danych teleadresowych zgodnych z wcześniej otrzymanym potwierdzeniem zamówienia, tj. adresu dostawy, w tym ulica, miejscowość, dzielnica i numer domu, kodu do domofonu oraz numeru telefonu, a także dodatkowych informacji dot. dowozu w celu ułatwienia dostawy posiłków.

13. Zamówienia diety może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać prawni opiekunowie.

14. W przypadku odsprzedaży posiłków lub przekazaniu posiłków osobom trzecim firma Eden Catering Kamila Żywiecka nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety.

15. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez Klienta, Eden Catering Kamila Żywiecka nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za jej przydatność do spożycia.

16. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zawartością opakowania przed spożyciem jego zawartości, w celu wykluczenia produktów na które mógłby być uczulony. Eden Catering Kamila Żywiecka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uczulenia.

17. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym przypadku Eden Catering Kamila Żywiecka.

18. Przed złożeniem zamówienia na dłuższy okres Eden Catering Kamila Żywiecka zachęca do zamówienia dnia próbnego w celu sprawdzenia jakości świadczonych usług, sprawdzenia preferencji smakowych, sposobu dostawy oraz wpływu diety na Klienta.  

§ 5. TEREN DOSTAWY  
1. Na terenie dostawy usługa dostarczana jest przez Eden Catering Kamila Żywiecka poprzez dostawców w cenie wliczonej w koszt posiłkó

3. Eden Catering Kamila Żywiecka oferuje możliwość realizacji usługi poza terenem po uprzednim uzgodnieniu miejsca dostawy z działem obsługi klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt pod numerem 794 757 100 lub drogą mailową e-mail:box@catering.slupsk.pl

4. W przypadku dowozu poza teren dostawy obsługiwany przez Eden Catering Kamila Żywiecka cena wyliczana jest indywidaulnie przez biuro obsługi klienta.

§ 6. CENA  

1. Wszystkie ceny podane przez Eden Catering Kamila Żywiecka wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto z 8% VAT.

2. Szczegółowy cennik usług zamieszczony jest na stronie internetowej https://www.catering.slupsk.pl/ w zakładce „Elit dieta pudełkowa" i obowiązuje dla wszystkich zamówień, bez względu na sposób ich złożenia.

§ 7. METODY PŁATNOŚCI Opłata zamówienia przez Klienta następuje przelewem na rachunek bankowy https://www.catering.slupsk.pl/ o numerze:12 1140 2004 0000 3502 7470 6909 przed rozpoczęciem realizacji usługi. *Zgodnie z obowiązującymi przepisami od dnia 1.01.2020r. klient przed dokonaniem płatności lub przy skladaniu zamówienia, musi określić czy zakupuje usługi cateringowe jako osoba fizyczna, czy jako podatnik. W przypadku płatnika w celu wystawienia faktury należy podać pełne dane firmy: NIP, nazwa, adres. Inforujemy, iż po dokonianiu płatności nie mamy możliwości zmiany danych na fakturze.

§ 8. DOSTAWA
1. Dostawy diet odbywają się w godzinach nocnych od 24-6 . W wyjątkowych okolicznościach możemy dowozić dietę rano w godzinach 7-9 (tylko na terenie Miasta Słupska)

2. Eden Catering Kamila Żywiecka nie ma możliwości zmiany godzin dowozu w danym terenie dostawy na inne niż wskazane Klientowi.

3. Eden Catering Kamila Żywiecka zastrzega sobie możliwość podważenia wskazanych godzin dostawy oraz dostarczenia posiłków w innych godzinach aniżeli wskazane bez podania przyczyny, jednakże wówczas Klient może wskazać inny adres dostarczenia pod warunkiem, iż znajduje się on w obrębie dowozu danego dostawcy.

4. Brak odbioru diety bądź niemożność dostarczenia diety przez dostawcę pod wskazany adres w przypadku braku podania kodu do domofonu czy też klucza do klatki schodowej nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu środków za dietę.

5. Z przyczyn logistycznych klient nie ma prawa wyboru konkretnej godziny dostawy diety.

§ 9. ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Zawieszenie zamówienia danej diety, następuje tylko drogą elektroniczną, na trzy dni robocze przed dostawą zamówienia do godziny 12:00, z podaniem daty zawieszenia oraz daty wznowienia diety. W przeciwnym wypadku, Klient ponosi koszt za ten dzień diety, według
cennika obowiązującego na stronie https://www.catering.slupsk.pl/

2. Zawieszone dni diety przesunięte zostają na koniec trwania pakietu. Wstrzymane dni diety nie przepadają, ani nie jest wymagane podanie terminu ich wykorzystania.

3. Zmianę adresu diety należy zgłosić mailowo na adres box@catering.slups.pl do godz. 12:00. O każdorazowej zmianie adresu Klient obowiązany jest poinformować catering Eden Catering Kamila Żywiecka drogą mailową.

4. W przypadku rezygnacji z wybranej diety w trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość zmiany danego rodzaju diety na dowolną dietę dostępną w ofercie Eden Catering Kamila Żywiecka. W takim przypadku należność za dietę zostanie rozliczona według obowiązującego cennika.

5. W przypadku rezygnacji z diety, klient nie otrzyma zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni.

6. Wszelkie zmiany w zamówieniu są potwierdzane drogą mailową, poprzez podsumowanie dokonanych zmian. https://www.catering.slupsk.pl/elite/

7.  Odstąpienie od umowy Ze względu na krótki termin ważności posiłków przygotowywanych w ramach Usługi, Usługodawca nie uwzględnia rezygnacji z zamówienia po upływie 6h od daty jego złożenia i ubiegania się o zwrot należności z tego tytułu.

§ 10. REKLAMACJA  

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z realizacją przez Eden Catering Kamila Żywiecka usług wynikających z umowy.

2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni kalendarzowych od wystąpienia okoliczności wskazujących na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy. Konieczne jest załączenie zdjęcia potwierdzające daną nieprawidłowość.

3. Reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: box@catering.slupsk.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta, adres e-mail, numer telefonu wraz ze wskazaniem daty dostawy, której dotyczy reklamacja oraz opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.

4. Eden Catering Kamila Żywiecka rozpatrzy reklamację Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji wysyłając informację drogą mailową.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w której Klient zgłosił roszczenie o zwrot zapłaconej ceny, Eden Catering Kamila Żywiecka zwróci Klientowi należność w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozpatrzenia reklamacji.

6. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.  

§ 11. POLITYKA PRYWATNOŚCI  

1. Klient w toku procedury zamówienia dobrowolnie podaje swoje dane osobowe.  

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Kamila Żywiecka , prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Eden Catering Kamila Żywiecka, ul. Spacerowa 1, 76-200 Słupsk  .  

3. Wszelkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w trakcie procesu zamawiania gromadzone i przechowywane są zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2016/679. Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania i przetwarzania danych osobowych znajdują się na naszej stronie www.catering.slupsk.pl zakładce RODO – informacje.  

§ 13. PROMOCJE  

1. Promocje przygotowywane przez firmą Eden Catering Kamila Żywiecka nie łączą się.

2. Promocje naliczane są od ceny diety; nie uwzględniają kosztów dowozu.